top of page

Báo cáo tích hợp các vấn đề của Toyo Ink Group 2022

Tokyo, Nhật Bản — Toyo Ink SC Holdings Co., Ltd., công ty mẹ của nhà sản xuất hóa chất đặc biệt Toyo Ink Group có trụ sở tại Nhật Bản, hôm nay đã phát hành Báo cáo tích hợp Toyo Ink Group 2022 cho giai đoạn báo cáo từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 , Năm 2021 (năm tài chính 2021). Báo cáo dài 80 trang cung cấp một bản tóm tắt tích hợp và dễ hiểu về các kế hoạch quản lý, chiến lược kinh doanh, quản trị công ty và các sáng kiến ​​về môi trường và xã hội của Tập đoàn, với mục đích cung cấp cho các bên liên quan một bức tranh toàn cảnh về hoạt động của Tập đoàn.


Trong báo cáo năm nay, ngoài việc nâng cao câu chuyện tạo ra giá trị của mình, Tập đoàn đã phản hồi các khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm về Tiết lộ Tài chính liên quan đến Khí hậu (TCFD) và tiết lộ nhiều chi tiết liên quan đến Tầm nhìn Bền vững của Tập đoàn Toyo Ink TSV2050 / 2030. Được công bố vào tháng 2 năm 2022, TSV2050 / 2030 là một tầm nhìn cơ bản để thúc đẩy một loạt các sáng kiến ​​bền vững bao gồm các mục tiêu cụ thể để giảm lượng khí thải CO2 phát sinh từ các hoạt động sản xuất của nó xuống mức không vào năm 2050.


Toyo Ink Group cam kết cải thiện thông tin liên lạc với các cổ đông, nhà phân tích và tất cả các bên liên quan khác thông qua việc xuất bản báo cáo này và phổ biến thông tin chủ động khác.


Báo cáo Tích hợp Toyo Ink Group có sẵn bằng các ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Trung và có thể tải xuống ở định dạng PDF tại các liên kết sau:


Tiếng Anh: https://schd.toyoinkgroup.com/en/ir/archives/pdflib/report/2022/integrated_report2022en.pdf

Tiếng Nhật: https://schd.toyoinkgroup.com/ja/ir/archives/pdflib/report/2022 /integrated_report2022ja.pdf

Tiếng Trung: https://schd.toyoinkgroup.com/cn/csr/doc/reports/integrated_report2022cn.pdf

2 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page