top of page

ACCUREL® SF 271 là sự kết hợp của các chất phụ gia chống trượt và chống tĩnh điện cho màng polypropylene định hướng hai trục (BOPP), chẳng hạn như màng đa dụng, màng dán và màng cán giấy.

 

TDS: ACCUREL® SF 271

ACCUREL® SF 271

    bottom of page