top of page
Dòng cao su Advantage là một cuộc cách mạng trong việc phát triển tấm cao su in offset cho ngành công nghiệp in ấn. Các đặc tính riêng trong cấu trúc, dựa trên cơ cấu không dây cơ bản, mang lại ưu thế tiết kiệm vượt trội tới 30% so với các tấm cao su cùng chất lượng trong quá trình in ấn. Cao su được thiết kế cho ứng dụng rộng của máy in cuộn trên giấy và thùng carton.

Cao su offset SAVA Advantage Plus

  • CHI TIẾT

  • SỬ DỤNG

bottom of page