top of page

"keo PU gốc dung môi 2 thành phần. Hệ thống có thể áp dụng ở độ rắn cao, có khả năng thấm ướt tốt và giải phóng dung môi trong quá trình cán. Nó có độ bám dính tốt trên tất cả các màng kim loại hóa và không kim loại, và dễ dàng xử lý. Nó phù hợp trên màng như PET, OPP, Nylon, PE, PS và tấm nhôm/màng."

FLEXBON 162R/162 (80%/100% solids) - Keo Gốc Dung Môi

  • Màng Tương Thích

    PET, OPP, Nylon, PE, PS và tấm nhôm/màng

  • Thông Tin Khác

    Keo cán màng gốc dung môi 2 thành phần 

bottom of page