top of page

"Keo PU Hiệu suất trung đến tốt - chất keo 2 thành phần không dung môi, dựa trên polyether, mang lại độ ổn định thủy phân tốt (chịu được độ ẩm). Độ nhớt thấp và tích tụ nhiệt thấp trong quá trình cán mỏng. Được khuyến nghị sử dụng trên các màng khác nhau như PET/MET PET/BOPP/MET BOPP/CPP/MET CPP/PE lên đến 100 micron."

FLEXBON 631A/631C - Keo Cán Màng Không Dung Môi

  • Màng Tương Thích

    PET/MET PET/BOPP/MET BOPP/CPP/MET CPP/PE

  • Thông Tin Khác

    Keo cán màng gốc không dung môi 2 thành phần, độ nhớt và tụ nhiệt khi cán màng thấp

bottom of page