top of page

"Hiệu suất trung đến tốt - chất keo 2 thành phần không dung môi. Sản phẩm này thích hợp cho các ứng dụng nhiệt độ thấp (40–45 ° C) và có độ bám dính tuyệt vời trên nhiều loại màng metalize khác nhau. Nó phù hợp để cán tốc độ cao với BOPP/BOPP, OPP/OPP, PET/PE và PE lên đến 70 micron. Khả năng chịu nhiệt và hóa chất cao hơn với độ bền liên kết tuyệt vời"

FLEXBON 777A/777C - Keo Cán Màng Không Dung Môi

  • Màng Tương Thích

    BOPP/BOPP, OPP/OPP, PET/PE và PE

  • Thông Tin Khác

    Keo cán màng gốc không dung môi 2 thành phần, thích hợp cho nhiệt độ thấp

bottom of page