top of page

"Chất vệ sinh không chứa dầu, thay thế cho các chất tẩy rửa thông thường và hiệu quả tương đương. Sử dụng an toàn hơn và VOC thấp hơn so với hầu hết các dung môi thông thường. Thích hợp để sử dụng trên các vật liệu gốc nước, UV và dung môi."

PC861 - Everyday Flexo Wash - Dùng vệ sinh Flexo

 • Hoà Tan Trong Nước

  Yes

 • Flashpoint

  >61C

 • Dùng Cho

  Dung Dịch Wash/Vệ Sinh

 • Thông Tin Khác

  Làm Ẩm cho hệ Mực Thường, hệ tự động

bottom of page