top of page

Bột chống dính, có sẵn 15-30micron phù hợp với tất cả các loại giấy.

Spray Powders - Bột Chống Dính

  • Dùng Cho

    Dùng bột cho máy in offset - bột chống dính

bottom of page