top of page

Chất phủ mờ hai mặt tiêu chuẩn đậm đặc ở độ nhớt 100-110 giây

WB DS Matt - Phủ Mờ

  • Dùng Cho

    Phụ gia thêm vào nước của dung dịch làm ẩm

  • Thông Tin Khác

    Vecni phủ mờ 2 mặt

bottom of page