top of page

EVONIK

download (1).png

Hoá Chất

Bộ phận Phụ gia Đặc biệt kết hợp việc kinh doanh các chất phụ gia hiệu suất cao và các chất kết dính đa năng. Số lượng nhỏ - hiệu quả lớn: Đây là cách các chuyên gia của chúng tôi tạo ra sự khác biệt, để các sản phẩm cuối cùng trở nên có giá trị hơn, bền hơn, tiết kiệm năng lượng hơn và theo nhiều cách đơn giản là tốt hơn

Phụ Gia Cho Ngành Màng và Converter

PHỤ GIA CHO POLYMER DISPERSION

Trong các hiện tượng bề mặt chất kết dính nhạy cảm với áp suất gốc nước có tầm quan trọng vượt trội. Các vấn đề như bọt vĩ mô / vi mô hoặc khuyếm khuyết bề mặt cần có các giải pháp cụ thể. Dựa trên bí quyết đặc biệt của chúng tôi về hóa học , chúng tôi cung cấp các chất phụ gia hiệu suất cao cho chất kết dính polyme kiểm soát các quá trình như khử bọt, khử cặn và làm ướt.

bottom of page