top of page

ACCUREL® SF1205 là chất chống tĩnh điện lâu dài có các lợi ích bổ sung. ACCUREL® SF1205 làm giảm hệ số ma sát (COF), cho hiệu suất antiblock và cung cấp các đặc tính chống đọng sương. Độ ổn định nhiệt cao của ACCUREL® SF1205 chỉ tạo ra ít khói ở khuôn và trong quá trình xử lý tiếp theo. ACCUREL® SF1205 thích hợp cho màng CPP / BOPP, cũng như cho các sản phẩm không dệt, băng và tấm PP. ACCUREL® SF1205 không ảnh hưởng đến sức căng thấm ướt sau khi xử lý corona. Với vai trò hiệp lực, có thể thêm ACCUREL® GA300. ACCUREL® SF1205 phân tán đồng nhất trong quá trình xử lý ngay cả ở mức bổ sung thấp.

 

TDS: ACCUREL® SF1205

ACCUREL® SF 1205

    bottom of page