top of page

UFLEX

Uflex.png

Hoá Chất Ngành In

UFLEX hóa chất cung cấp một loạt các sản phẩm bền vững và giá trị gia tăng bao gồm keo ghép màng phức hợp cho thực phẩm gốc dung môi, không chứa dung môi, chất phủ/keo gốc nước, chất keo dính cán màng cho bao bì nhựa, chất keo mực PU, mực in Flexo & ống đồng, primer, chất phủ top, Lớp phủ cách nhiệt, phủ UV, phủ gốc dung môi, phủ UV LED. Chất phủ vỉ để niêm phong Vỉ PET / PVC, Mực gốc nước, Không dung môi, Mực làm khô bằng bức xạ, Mực LED / UV, Mực NTNK không chưa Toluene và metyl ethyl ketone (MEK)

KEO GHÉP MÀNG, KEO KHÔNG DUNG MÔI, KEO GHÉP MÀNG GỐC NƯỚC
BAO GỒM GHÉP KHÔ, GHÉP ƯỚT VÀ GHÉP NHIỆT LAMINATION

Danh sách đa dạng các loại keo ghép dành cho bao bì nhựa và giấy

bottom of page