top of page

 Thành phần hoạt chất của ACCUREL® SF 1760 là một amide chính di chuyển nhanh, cung cấp các đặc tính ngăn chặn và giải phóng kháng thể tuyệt vời trong màng, tấm cũng như các bộ phận đúc khuôn. ACCUREL® SF 1760 cũng có thể hoạt động như một chất ổn định tế bào cho bọt ép đùn, thường kết hợp với GMS.

 

TDS: ACCUREL® SF 1760

ACCUREL® SF 1760

  • Dùng Cho

    Kẽm Thường

  • Thông Tin Khác

    Chất vệ sinh kẽm

bottom of page