top of page

ACCUREL® SF 610 là chất chống trượt tuyệt vời. Nó làm giảm đáng kể hệ số ma sát trên bề mặt của màng và tấm PP ở nhiệt độ dưới 60 ° C. ACCUREL® SF 610 cung cấp các đặc tính nhả tốt cho các bộ phận dựa trên PP / TPO được đúc khuôn. ACCUREL® SF 610 tăng cường các đặc tính xúc giác của PP sợi và sản phẩm không dệt. Thành phần hoạt tính của ACCUREL® SF 610 di chuyển nhanh và ổn định nhiệt hơn oleamide.

 

TDS: ACCUREL® SF 610

ACCUREL® SF 610

    bottom of page