top of page

Phụ gia để làm cho lớp phủ linh hoạt hơn với các loại mực đậm đặc cao và trọng lượng màng cao

Anti Craze Additive

  • Dùng Cho

    Phụ gia tăng độ linh hoạt với mực đậm đặc

  • Thông Tin Khác

    Phụ gia tăng độ linh hoạt với mực đậm đặc

bottom of page