top of page

Chai xịt ngăn ngừa sự khô sớm của mực trong hộp và trong ống dẫn.

Anti Skin Spray - Chai Xịt Chống Khô

  • Dùng Cho

    Dụng xịt chống oxy hoá mực

bottom of page