top of page

Phụ gia làm ướt và phân tán keo tụ có kiểm soát cho sơn lót dạng nước, chất độn cũng như chất kết dính và chất keo để ngăn chặn sự lắng cặn của chất độn và pigment. Cũng thích hợp cho dung dịch độn

 

TDS: ANTI-TERRA-250

ANTI-TERRA-250

  • Thông Tin Khác

    Phụ gia làm ướt và phân tán

bottom of page