top of page

 Phụ gia làm ướt và phân tán cho các chất phủ công nghiệp và kiến trúc dùng dung môi để ổn định các pigment.

 

TDS: ANTI-TERRA-U 100

ANTI-TERRA-U 100

  • Thông Tin Khác

    Chất khử bọt và phụ gia thoát khí, Phụ Gia Cho Mực Thường và Mực UV

bottom of page