top of page

Phụ gia để giảm sự thông khí của lớp phủ do máy bơm.

Antifoam Solution

  • Dùng Cho

    Phụ gia để thêm vào công thức vecni để ngăn chặn sự hình thành bọt

  • Thông Tin Khác

    Phụ gia phá bọt vecni

bottom of page