top of page

Hỗn hợp từ PE biến tính để cải thiện tính chất bề mặt của các chất phủ gốc nước và mực in. Phụ gia chống đóng cục cho nhựa nhiệt dẻo và keo hotmelt.

 

TDS: AQUACER 531

AQUACER 531

  • Thông Tin Khác

    Phụ gia sáp

bottom of page