top of page

Ascinin® Anti Skin 0445 là chất chống tróc cho sơn. Nó là một giải pháp không chứa MEKO-, oxime- và phenol cho các hệ thống dựa trên nước và dung môi. Các ứng dụng cho Ascinin® Anti Skin 0445 bao gồm hệ thống oxy hóa, mực in và bột màu. Giải pháp này hoạt động tốt trong các hệ thống với hạt nhựa alkyd.

 

TDS: Ascinin® Anti Skin 0445

 

Ascinin® Anti Skin 0445

  • Dùng Cho

    Công thức phân cực | Trong hoặc pigment màu

bottom of page