top of page

Kem bảo vệ được thoa lên da trước khi tiếp xúc với các hóa chất giúp ức chế viêm da và nứt da - nên được sử dụng kết hợp với găng tay phù hợp - không phải là sản phẩm thay thế cho găng tay.

Barrier Cream - Kem Thao Tay bảo Vệ

  • Dùng Cho

    Dùng thoa lên tay

bottom of page