top of page

Anti-blocking cho tất cả các loại sơn và chất phủ gốc nước

 

TDS: Borchi® Coll 10

 

Borchi® Coll 10

  • Dùng Cho

    Chất phủ: phủ lụa, Nhũ bóng

bottom of page