top of page

Chất chống tróc màu đặc biệt cho mực in

 

TDS: Borchi® Nox C3

 

Borchi® Nox C3

  • Dùng Cho

    Mực in | Sơn gốc: Dầu hạt lanh thô, Dầu gỗ, malenic, Nhựa alkyd | Các chất kết dính khác

bottom of page