top of page

Bút thử CORONA DYNE 38

 

Bút thử CORONA được sản xuất không chứa formamide và là một ia3i pháp lý tưởng khi cần kiểm tra mức độ nhuộm nhanh, ví dụ như khi nhận cuộn từ nhà sản xuất hoặc trước khi in.
 
Những chiếc bút dyne này chứa 10ml mực mỗi cái và được đóng gói trong 10 chiếc bút vào một hộp.

 

  • KHÔNG ĐỘC HẠI - không chứa formamide.
  • Dùng bút thử màng, nếu mực thử giữ nguyên hình dáng không co đọng thành giọt nước thì vẫn còn CORONA.
  • Độ Dyne: 38, 40 & 42 Dyne/cm only

Bút thử Corona - Dyn 38

  • CHI TIẾT

  • SỬ DỤNG

bottom of page