top of page

Chất khử bọt chứa silicone cho pigment nước cô đặc và chất glycol để sử dụng trong mực in và chất phủ. Ngăn tạo bọt trong quá trình nghiền. Sự ổn định lâu dài. Đặc biệt thích hợp cho các loại máy nghiền có chứa nhựa.

 

TDS: BYK-017

BYK-017

  • Thông Tin Khác

    Chất khử bọt và phụ gia thoát khí

bottom of page