top of page

Chất khử bọt chứa silicone không chứa VOC dùng cho emulsion có độ bóng cao hệ nước, chất keo phân tán, mực in và vecni in phủ. Đặc biệt thích hợp cho các hệ thống có độ bóng cao và satingloss và ứng dụng không dùng không khí.

 

TDS: BYK-021

BYK-021

  • Thông Tin Khác

    Chất khử bọt và phụ gia thoát khí, Phụ Gia Cho Mực Thường và Mực UV

bottom of page