top of page

Chất khử bọt chứa silicone không chứa VOC dành cho các hệ thống có dung môi, chất rắn cao và không chứa dung môi. Đặc biệt thích hợp cho hệ thống UV 100%. Hành động khử bọt cực cao. Đặc biệt được khuyến nghị cho các hệ mờ và pgiment và mực in.

 

TDS: BYK-1799

BYK-1799

  • Thông Tin Khác

    Chất khử bọt và phụ gia thoát khí, Phụ Gia Cho Mực Thường và Mực UV

bottom of page