top of page

Phụ gia xữ lý bề mặt gốc silicone không dung môi cho các hệ thống nước, dung môi và không dung môi làm tăng độ trượt bề mặt và giảm đáng kể sức căng bề mặt ở liều lượng thấp. Độ ổn định bọt thấp.

 

TDS: BYK-378

BYK-378

  • Thông Tin Khác

    Phụ gia bề mặt

bottom of page