top of page

Chai xịt giúp khởi động nhanh hơn và ức chế quá trình oxy hóa của mực.

Colour Start Spray - Chai Xịt Màu

  • Dùng Cho

    Dụng xịt khởi động máy nhanh

bottom of page