top of page

Emulsion anion gốc nước cho các ứng dụng mục đích chung, nơi cần có rào cản cao đối với hơi nước và oxy

 

TDS: Daran® 8550

 

Daran® 8550

  • Dùng Cho

    Màng bao bì | Có thể yêu cầu phủ lót để bám dính

bottom of page