top of page

Emulsion anion gốc nước cho các ứng dụng chung cần rào cản hơi nước và oxy và khả năng hàn kín nhiệt - được pha chế để giảm trượt và cải thiện khả năng anti-block

 

TDS: Daran® SL159

 

Daran® SL159

  • Dùng Cho

    Giấy và màng phủ |Thermoforming |Mực in

bottom of page