top of page

Emulsion anion gốc nước cho các ứng dụng cần rào cản cao đối với hơi nước và oxy.

 

TDS: Daran® SL243

 

Daran® SL243

  • Dùng Cho

    Chất nền xốp như giấy kraft và bìa |Khay và hộp đựng thức ăn | Lớp nền cho các ứng dụng giấy

bottom of page