top of page
PC600 là dung dịch làm ẩm được thiế kế để thích ứng với tất cả các hệ thống làm ẩm của máy in tờ và cuộn.

Dung dịch làm ẩm CHEMSOL

  • CHI TIẾT

  • SỬ DỤNG

bottom of page