top of page

"Dựa trên Polyurethane. Có thể chạy ở tốc độ cao hơn với khả năng giải phóng dung môi tốt. Keo dán PU hai thành phần SB hiệu năng tốt được khuyến nghị cho các ứng dụng thông thường. Hiệu suất tốt trên nền màng kim loại và nền PE. Được đề xuất cho các loại chất nền khác nhau như PET/MET PET/BOPP/MET BOPP/CPP/PearishedBOPP/PE lên đến 60 micron."

FLEXBON 672/75/ FLEXBON 9062L (75%/50% solids) - Keo Gốc Dung Môi

  • Màng Tương Thích

    PET/MET PET/BOPP/MET BOPP/CPP/PearishedBOPP/PE

  • Thông Tin Khác

    Keo cán màng gốc dung môi 2 thành phần, tốc độ cao

bottom of page