top of page

"Keo PU Hiệu suất trung đến tốt - chất keo 2 thành phần không dung môi. Kết quả tuyệt vời trên màng metalize và PE. Dựa trên polyester, mang lại các đặc tính chịu nhiệt và hóa chất tốt. Được đề xuất trên nhiều loại chất nền khác nhau như PET/MET PET/BOPP/MET BOPP/Pearl BOPP/CPP/MET CPP/PE."

FLEXBON 702A/702C - Keo Cán Màng Không Dung Môi

  • Màng Tương Thích

    PET/MET PET/BOPP/MET BOPP/Pearl BOPP/CPP/MET CPP/PE

  • Thông Tin Khác

    Keo cán màng gốc không dung môi 2 thành phần, chịu nhiệt và hoá chất tốt

bottom of page