top of page

"Dựa trên công nghệ hóa pigment trắng Polyester polyol. Keo dán PU hai thành phần SB hiệu năng tốt được khuyên dùng cho các ứng dụng không xâm thực. Hiệu suất tốt trên nền kim loại hóa và nền PE. Tăng độ mờ và giảm chi phí mực trắng. Không được khuyến nghị cho các ứng dụng sử dụng Nitơ. Được đề xuất cho các loại nền màng khác nhau như PET/MET PET/BOPP/ MET BOPP/CPP/Pearished BOPP/PE lên đến 60 micron"

FLEXBON 80W/ FL 9081L White Adhesive (72%/75% solids) - Keo Gốc Dung Môi

  • Màng Tương Thích

    PET/MET PET/BOPP/ MET BOPP/CPP/Pearished BOPP/PE

  • Thông Tin Khác

    Keo cán màng gốc dung môi 2 thành phần, có pigment trắng GIÚP GIẢM CHI PHÍ IN MÀU TRẮNG

bottom of page