top of page

"Hiệu suất trung đến tốt  - Không chứa dung môi - hai thành phần - Chất keo PU có pigment. Có độ mờ và độ bóng tốt với pigment trắng cô đặc. Sản phẩm thích hợp cho các ứng dụng ở nhiệt độ thấp (35–45 ° C) và có độ bám dính tuyệt vời trên nhiều loại màng khác nhau. Nó phù hợp để cán tốc độ cao khi điều chỉnh độ mờ. Được đề xuất cho ứng dụng màng/màng để giảm chi phí mực trắng và chi phí quy trình in mực và dung môi. Thích hợp cho BOPP, METBOPP, LDPE (độ dày lên đến 50 micron) và vải không dệt PP"

FLEXBON 901A/901W White Adhesive - Keo Cán Màng Không Dung Môi PIGMENT TRẮNG

  • Màng Tương Thích

    BOPP, METBOPP, LDPE (độ dày lên đến 50 micron) và vải không dệt PP

  • Thông Tin Khác

    Keo cán màng gốc không dung môi 2 thành phần, có pigment trắng GIÚP GIẢM CHI PHÍ IN MÀU TRẮNG

bottom of page