top of page

"Keo SL PU hai thành phần cho ứng dụng hiệu suất tốt, khuyến nghị không dùng cho nitơ. Sản phẩm có độ nhớt thấp, có khả năng thấm ướt tuyệt vời trên các cấu trúc màng metalize. Sản phẩm tiết kiệm năng lượng hoạt động ở nhiệt độ thấp. Được đề xuất trên nhiều loại màng khác nhau như PET/MET PET/BOPP/MET BOPP/CPP/MET CPP/ Pearlized BOPP. Không được khuyến nghị cho màng PE"

FLEXBON FL-146A/146C - Keo Cán Màng Không Dung Môi

  • Màng Tương Thích

    PET/MET PET/BOPP/MET BOPP/CPP/MET CPP/ Pearlized BOPP

  • Thông Tin Khác

    Keo cán màng gốc không dung môi 2 thành phần 

bottom of page