top of page

với chất làm cứng hai thành phần Flexcross FP VF 12K-3% là chất kết dính acrylic trong nước để sản xuất các màng phước hợp cho giấy và BOPP,  giấy và các cấu trúc màng nhôm với đặc tính chịu nhiệt cao

FLEXBOND FP TWO COMPONENT DRY BOND VF 12C

  • Màng Tương Thích

    giấy và BOPP | giấy và các cấu trúc màng nhôm

  • Thông Tin Khác

    Keo ghép khô cho bao bì giấy và BOPP

bottom of page