top of page

với chất làm cứng hai thành phần Flexcross FP AEK 3% là chất kết dính acrylic gốc nước để cán các lớp giấy và PET +  giấy cho màng nhôm, màng metalize và giấy với các đặc tính chịu nhiệt tuyệt vời

FLEXBOND FP TWO COMPONENT DRY LAM HR AER

  • Màng Tương Thích

    giấy và PET | giấy và màng nhôm | màng metalize và giấy

  • Thông Tin Khác

    Keo ghép khô cho bao bì giấy và màng nhôm

bottom of page