top of page

Chất kết dính emulsion nhựa tổng hợp gốc nước được sử dụng chủ yếu để cán màng nhôm hoặc m-CPP lên giấy. Nó được khuyến khích cho quá trình cán ướt. Nó có thể được áp dụng bằng trục phủ ống đồng thông thường.

FLEXBOND FP WET LAM AEM 37

  • Màng Tương Thích

    màng nhôm và giấy | m-CPP và giấy

  • Thông Tin Khác

    Keo ghép ướt cho giấy và màng nhôm

bottom of page