top of page

"Keo PU hai thành phần hiệu suất tốt SB, được khuyến nghị sử dụng trong các ứng dụng sử dụng nitơ và xâm thực. Được đề xuất trên các chất nền màng khác nhau như PET/MET PET/AL FOIL/Nylon/BOPP/MET BOPP/CPP/PE lên đến 130 micron"

FLEXCOTE 1152/FLEXBON 9062L (66%/50% Solids) - Keo Cán Màng Gốc Dung Môi

  • Màng Tương Thích

    PET/MET PET/AL FOIL/Nylon/BOPP/MET BOPP/CPP/PE

  • Thông Tin Khác

    Keo cán màng gốc dung môi 2 thành phần 

bottom of page