top of page

Lớp phủ hàn nhiệt phân tán trong nước, thân thiện với môi trường được thiết kế để có khả năng bám dính tốt và đặc tính hàn nhiệt trên các chất nền như giấy với giấy và màng nhôm với màng nhôm. Nó có khả năng chống dầu và chống nước tốt

FLEXSEAL HSL WBHS 18

  • Màng Tương Thích

    giấy và giấy | màng nhôm và màng nhôm

  • Thông Tin Khác

    Keo ghép nhiệt cho giấy và màng nhôm

bottom of page