top of page

PC315 là một giải pháp có nồng độ cao được thiết kế để loại bỏ bong bóng khí quá nhiều thông qua máy bơm phủ, chỉ sử dụng liều lượng thấp. PC315 tương thích với tất cả các loại chất phủ gốc nước và không nguy hiểm khi sử dụng cũng như dễ phân tán. Loại bỏ hiện tượng bọt siêu nhỏ và giúp ngăn chặn quá trình tạo bọt trong thùng chứa của công đoạn bơm nhiều.

Chất Khữ Bọt PC315

  • Hướng Dẫn Sử Dụng

    • Liều lượng thông dụng: tăng 0,01% từ từ cho chất phủ gốc nước.
    • Khuấy đều vào dung dịch - khuyến cáo là sử dụng thiết bị khuấy cơ học, nhưng khuấy tay cũng có hiệu quả tương đương.
    • Liều lượng tối đa 0,5% được khuyến nghị để cho phép sử dụng bất kỳ ứng dụng nào.
    • In thử ra các tờ bằng cách sử dụng vecni và kiểm tra xem có phù hợp với quy trình sau in hay không trước khi chạy toàn bộ
bottom of page