top of page

Chai xịt bội trơn -giống như WD40, chất này bôi trơn các chi tiết máy làm giảm ma sát cơ học, kéo dài tuổi thọ của chúng.

Lubrication Spray - Chai Xịt Bội Trơn

  • Dùng Cho

    Dụng xịt bôi trơn

bottom of page