top of page

Hỗn hợp giúp khô nhanh kết hợp cho nhựa alkyd, được khuyến nghị để sấy ở nhiệt độ thấp và độ ẩm không khí cao

 

TDS: Octa-Soligen® 421 aqua

 

Octa-Soligen® 421 aqua

  • Dùng Cho

    Hệ thống dựa trên alkyd dầu dài | Hệ thống cao (ướt> 100 μm)

bottom of page