top of page

Chất giúp khô nhanh bari

 

TDS: Octa-Soligen®Barium 12.5

 

Octa-Soligen® Barium 12.5

  • Dùng Cho

    Hệ gốc dung môi dựa trên alkyd và este epoxy khô bằng quá trình oxy hóa

bottom of page