top of page

Chất giúp khô nhanh sắt

 

TDS: Octa-Soligen® Iron 7/8

 

Octa-Soligen® Iron 7/8

  • Dùng Cho

    Các lớp phủ khô bằng quá trình oxy hóa và được xử lý ở nhiệt độ cao, bao gồm: Hệ thống sấy bằng dầu cho đồ hộp | Hệ thống sấy màu đậm| Lớp phủ chống ăn mòn

bottom of page