top of page

Thích hợp cho tất cả các loại kẽm với khả năng làm sạch mạnh và ăn mòn nhẹ

PC200 - Ultra Clean - Dung Dịch Vệ Sinh Kẽm

  • Dùng Cho

    Kẽm Thường

  • Thông Tin Khác

    Chất vệ sinh kẽm

bottom of page